MEVZUATLAR

SGE Doğrulama Tebliği

SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ TEBLİĞİ

SGE Tebliğ

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

SGE Tebliğ – Ek


SGE Yönetmelik

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK