Modelleme Eğitimleri ve 3. Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında Mart 2017 tarihinden itibaren karbon fiyatlandırma politikalarının etkilerinin öngörülmesi amacı ile modelleme çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar ile piyasa temelli mekanizmaların sağlayabileceği emisyon azaltımlarının ve mekanizmalar sayesinde oluşabilecek muhtemel ekonomik etkilerin daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

İlgili çalışmalar özelinde kullanılan model araçlarının Bakanlığımız yetkilileri tarafından incelenmesi ve çalışma mantığının öğrenilmesi amacıyla 11-14 Aralık 2017 tarihlerinde dört günlük eğitim düzenlenmiştir. Eğitimin ilk iki gününde ViEW ve hesaplanabilir genel denge (CGE) modelleri hakkında eğitimler gerçekleştirilmiş, modellere ilişkin dinamikler, varsayımlar ve alıştırmalar gerçekleştirilmiştir. Son iki günde ise marjinal azaltım maliyet eğrileri (MACC) model eğitimi gerçekleşmiştir. Eğitimde modelin çalışma mantığı ve prensipleri incelenmiş, girdi parametleri ve veri kaynakları detaylıca açıklanmıştır. Ayrıca model farklı senaryolar ile çalıştırılarak kapasite gelişimi sağlanmıştır.

Ayrıca, 15 Aralık 2017 tarihinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılım ve katkılarıyla Modelleme Çalışması Üçüncü Değerlendirme Toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda yapılan çalışmalar hakkında güncel bilgiler aktarılmış ve tamamlanmak üzere olan model sonuçlarından başlıca politika çıkarımları katılımcılar ile paylaşılmıştır. Karbon fiyatlandırma araçlarının seçimi, var olan seçenekler ve oluşabilecek riskler hakkında detaylı bilgiler aktarılmış, ayrıca çalışma ile en iyi sonuçlara ulaşabilmek amacıyla katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.