Piyasa temelli sera gazı azaltım politikaları 

Kamu ve özel sektör temsilcileri, “Türkiye’de piyasa temelli emisyon azaltım politika seçeneklerinin değerlendirilmesi” bileşeni kapsamında, 13- 16 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen çalıştayda piyasa temelli mekanizmaların (PTM) tasarlanması, uygulamaya hazırlık ve karar verme süreçlerine ilişkin konuları görüştüler..

Dünya Bankası Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) programı tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önderliğinde yürütülen bileşen, karbon vergileri, enerji verimliliği ticareti, yenilenebilir enerji ticareti, kapsamlı karbon kredilendirmesi ve sonuç odaklı finansman dahil, yeni piyasa temelli yaklaşımları için önerilerini sunmaktadır.

Bileşen çerçevesinde ele alınan sektörler ve PTM’ler, paydaşlarla birlikte aşağıdaki gibi önceliklendirilmiştir:

  • Elektrik sektörü için karbon vergisi
  • Bina sektörü için enerji verimliliği ticareti
  • Elektrik sektöründe yenilenebilir enerji ticareti
  • Sanayi sektöründe enerji verimliliği ticareti biçiminde kapsamlı kredilendirme
  • Ulaştırma ve/veya atık sektörü için sonuç odaklı finansman

Çalıştay, kamu ve özel sektör için ayrı iki günlük oturumlardan oluşmuştur. Paydaşlar, kendi sektörlerinde önceliklendirilen PTM’leri detaylı olarak tartışmak üzere sektör gruplarına ayrıştırılmıştır. Oturumlar, politika etkileşimleri ve gelirin tekrar kullanım seçeneklerinin değerlendirilmesi konularındaki bulguların ve dünya örneklerinin paylaşılması ile başlamıştır. Daha sonra, özel sektör ve kamu sektörü gereksinimleri açısından seçenekler için hazır olma durumunu incelemiştir. Son olarak, politik karar verme sürecine ilişkin diğer konular ve sorunlar görüşülmüştür. Örneğin, politika aracının etkinliğini değerlendirmek üzere etki değerlendirmelerinin uygulanması gerekebilir.

Bu etkileşimli oturumlar sırasında paydaşlar, önceliklendirilen mekanizma seçeneklerini daha da daraltmaya yardımcı olacak değerli görüşlerini paylaşmışlardır. Örneğin görüşmeler sırasında, sonuç odaklı iklim politikası aracının bir biçimi olarak araç hurdaya ayırma sistemi fikri ortaya atılmıştır. Bu sistem, Türkiye’de daha önceden var olan politika deneyimini, daha iklim odaklı politika unsurları ile bir araya getirebilir.

Bu girdilere dayalı olarak, 23 Mayıs Salı günü Ankara’da gerçekleştirilen kapanış konferansı sırasında projenin nihai tavsiyeleri sunulmuştur. Çalıştaylar sırasında, yurtdışından örnekler ve Türkiye’deki şartlara dayalı olarak beş öncelikli mekanizmanın avantaj ve dezavantajları ortaya konmuştur. Son olarak, daha fazla araştırma gerektiren ve karar verme sürecine tabi olması gerekecek hususlar için tavsiyeler sunulmuştur.

Son Geri Bildirim Toplantısı: Türkiye’de PTM Uygulama Değerlendirmesi

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Kapanış Konferansı