PMR Türkiye’nin yeni bileşeni: Karbon Fiyatlandırma Politikaları Kapsamında Türkiye’de Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi

Kasım 2017 tarihinden itibaren “Karbon Fiyatlandırma Politikaları kapsamında Türkiye’de Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi” konulu analitik çalışma başlamıştır. PMR Türkiye’nin bu bileşeni (Analitik Rapor 6), daha önceki PMR Türkiye bileşenlerinde birçok paydaş tarafından önemli bir konu başlığı olarak belirlenmiş olan karbon kaçağı sorununu incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmanın amacı karbon fiyatlandırma mekanizmalarını uygulama aşamasında özellikle emisyon yoğun ve ticarette rekabete dayalı risklere maruz kalan sanayi sektörleri için endişe oluşturan “karbon kaçağı” konusunun ülkemiz özelinde detaylı analizinin yapılmasıdır.

Çalışma kapsamında, Türkiye’de bir karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanması durumunda, karbon kaçağı riskine maruz kalabilecek sektörleri belirlemek, bu riski önlemek veya en aza indirmek için politikalar ve sektörlere özel önlemler önermeyi amaçlayan çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Projenin amaçları:

  • Karbon kaçağı riski altındaki sektörleri tespit etmek için Türkiye’ye özgü bir yöntem önermek;
  • Türkiye’nin izleme, raporlama ve doğrulama (İRD) sistemi kapsamına giren dokuz sektör için (Elektrik üretimi, Petrol rafinerileri, Metal, Çimento, Kireç, Cam, Seramik, Kağıt, ve Kimyasallar) genel karbon kaçağı riskinin değerlendirilmesi;
  • Türkiye’nin kilit sektörlerinde karbon kaçağı riskini önlemek veya asgariye indirmek için uygun olabilecek tedbirleri belirlemek;
  • Sınırda karbon uygulamalarının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygunluğunu irdelemek ve AB karbon kaçağı deneyimlerini aktarmak;
  • Bilgi paylaşımı sağlamak ve kapasite geliştirmektir.

Mayıs 2018’te tamamlanması öngörülen bileşen kapsamında final raporu hazırlanması ve iki adet kapasite geliştirme ve geri bildirim çalıştayı düzenlenmesi planlanmaktadır.