PMR Türkiye’ye ek finansman

2013 yılından bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Türkiye Projesi (PMR) kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak karbon fiyatlandırma ve piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.  Kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımı ve katkılarıyla gerçekleştirilen faaliyetlerle Türkiye özelinde teknik çalışmalar, çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve karbon fiyatlandırma politikaları hakkında raporlar hazırlanmıştır.

PMR programının karar alma mekanizması olan Ortaklık Asamblesi’nin Ekim 2017’de Japonya, Tokyo’da düzenlenen 17. Oturumunda Türkiye, ek fon başvurusunu sundu. Oy birliği ile alınan karar doğrultusunda iki milyon ABD Doları tutarındaki hibe, Ülkemize verilmiş ve projenin süresi uzatılmıştır.

PMR projesinin ikinci uygulama fazında, ülkemiz özelindeki analitik çalışmaların bir sonraki adımına ilişkin faaliyetler planlanmaktadır. Bu çalışmalarda karbon fiyatlandırma mekanizmalarının pilot olarak uygulanması için gerekli olan teknik, yasal ve idari altyapı çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje 2018 yılının ikinci yarısında başlayacak Haziran 2020’ye kadar devam edecektir.