RAPORLAR

PMR 2. Faz Çalışmaları

COP 25 Değerlendirme Raporu

COP 25 Özet Raporu – Turkish

COP 25 Summary Report – English

Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri

Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri – Turkish *

Assessment of Article 6 market mechanisms of the Paris Agreement and options for Turkey – English *

* Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nın 6. Maddesine katılımının Türk ekonomisi üzerindeki etkisini analiz etmektir. Gizlilik nedeniyle kopyasını edinmek için lütfen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurunuz.

Türkiye Mevcut Durumunun Değerlendirmesi

Türkiye Mevcut Durumunun Değerlendirmesi – Turkish

Yönetici Özeti – Turkish

Report on Turkey’s Current situation – English

Executive Summary – English

PMR 1. Faz Çalışmaları

Türkiye’de Karbon Fiyatlandırma Politikalarının Ekonomik, Mali ve Sektörel Etkilerinin Belirlenmesi – Turkish *

Modelling Fiscal, Economic and Sectoral Impacts of Carbon Pricing in Turkey – English *

* Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de farklı karbon fiyatlandırma mekanizmalarının ekonomik etkilerini tahmin etmektir. Gizlilik nedeniyle kopyasını edinmek için lütfen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurunuz. 

Sentez Raporu – Turkish

Synthesis Report – English *

* Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de PMR projesi 1. Faz bünyesinde yapılan çalışmaları sentezlemek ve analitik olarak değerlendirmektir. Gizlilik nedeniyle kopyasını edinmek için lütfen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurunuz.

PMR Turkey MACC Study – English *

* Bu çalışmanın amacı, Türkiye emisyon azaltım potansiyelini ve maliyetini analiz etmektir. Gizlilik nedeniyle kopyasını edinmek için lütfen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurunuz.