Şirketler iklim riski testi yapmalılar

“İklimle İlgili Mali Açıklamalara dair Çalışma Ekibi”nin liderliğini Bloomberg LP medya firmasının kurucusu ve çoğunluk sahibi Michael Bloomberg yapmaktadır. Bu rapor, Aralık ayında hazırlanmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda bahsi geçen rapor, yönetmelik olarak ya da G20 üye ülkeleri ve diğer ülkelerde kurumsal en iyi uygulama olarak kabul edilebilecek kılavuzlar ortaya koymayı hedeflemektedir.

Buna ek olarak rapor, iklimle ilgili mali açıklama için etkili bir rejime yönelik, gerekli olan yedi temel ilkeyi kapsamaktadır. Bu ilkeler zaman içerisinde tutarlı olmayı, bir sektör, endüstri ya da portföy dahilinde şirketler arasında kıyaslanabilir olmayı, güvenilir, doğrulanabilir ve nesnel olmayı içermektedir. Bu ilkeler, iklimle ilgili açıklamaların geliştirilmesi ve bu konularda ileride gerçekleştirilecek çalışmalar için kalıcı bir çerçeve sağlama yönündeki tavsiyelerin temelini oluşturmaktadır.

The Guardian gazetesinde yayınlanan bir ortak görüş makalesinde Carney ve Bloomberg konu ile ilgili şu açıklamaları yapmıştır: “Mali açıklamanın, iklim değişikliği için piyasa temelli bir çözüm açısından gerekli bir nitelik taşıdığına inanıyoruz. Düzgün şekilde işleyen bir piyasa, iklim değişikliği ile bağlantılı risklere bir fiyat getirecek ve bunları hafifletebilmeyi başaran firmaları ödüllendirecektir. Etkisi daha yaygın ve kamu politika tepkileri daha aktif hale geldikçe iklim değişikliği, düzgün şekilde açıklaması yapılmayan maddi bir risk haline gelmiştir.”

Doğal olarak şirketler tüm tavsiyeler konusunda tam bir mutabakata ulaşabilirler. Carney ve Bloomberg “Tabii ki, iklim konusunu çevreleyen belirsizlikler göz önüne alındığında, bu hedefe ulaşmak için gereken düzenlemelerin zamanlaması veya ölçeği konusunda herkes ortak bir fikir birliğine varamayabilir. Fakat doğru bilginin sağlanması, iyimserler ve kötümserlerin, şüpheciler ve muhafazakârların kanaatlerini sermayeleri ile desteklemesine olanak sağlayacaktır” diye eklemiştir.

Raporun Londra’daki tanıtımında Carney, rapordaki çalışmaların amacının, iklim riskine dair kurumsal açıklamaları kapsayan 400 civarında farklı girişim kapsamında şirketlere yollarını göstermeye yardımcı olacağını vurgulamıştır. Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin %80’den fazlasının bu girişimlerden en az birine katılımda bulunduğunu ancak hâlihazırda bu şirketlerin üçte birinden daha azının genel anlamda kıyaslanabilir nitelikte bilgiyi paylaştığını da sözlerine eklemiştir.