SUNUMLAR

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının (PTM) Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Geri Bildirim Toplantısı

13 Ocak 2017

Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Kapanış Toplantısı ile ETS Bilgilendirme Toplantısı

12-13 Aralık 2016

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları 1. Geribildirim ve Kapasite Geliştirme Toplantısı

05 Ekim 2016

Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Son Çalıştayı

20-23 Eylül 2016

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Yönlendirme Toplantısı

02 Haziran 2016

Piyasa Temelli Emisyon Azaltımı Mekanizmaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

12 Mayıs 2016

Doğrulama Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı


18-19 Nisan 2016

Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye Senaryoları Çalıştayı


15 – 18 Mart 2016

İzleme, Raporlama ve Doğrulama(İRD) Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım Toplantısı

19 Şubat 2016

Emisyon Ticaret Sistemi Unsurları Çalıştayı


09 – 12 Şubat 2016

Emisyon Ticaret Sistemi Bilgilendirme Toplantısı


18 – 19 Ocak 2016

Koordinasyon Toplantısı


16 Haziran 2015

Açılış Toplantısı


24 Ekim 2014