PMR Türkiye Zaman Tüneli

Temmuz 2016

Elektrik, çimento ve rafineri sektörlerindeki gönüllü tesislerde pilot İRD çalışması tamamlandı.

Mayıs 2016

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi" çalışması başlamıştır.

Kasım 2015

Türkiye'de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi çalışması başlamıştır.

Şubat 2015

Gönüllü elektrik ve rafineri tesislerinde Pilot İRD Projesi başlatıldı.

Ekim 2014

Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, PMR projesi kapsamında planlanan çalışmaların yetkililere aktarılması amacıyla "Açılış Toplantısı ve Mevcut Durum Analizi Çalıştayı" Istanbul'da gerçekleştirildi.

Şubat 2014

Izleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Eğiticilerin Eğitimi düzenlendi.

Mart 2013

Amerika Birleşik Devletleri'nin Vaşington şehrinde gerçekleştirilen "5. Ortaklık Asamblesi"nde tüm paydaşlara Proje Teklif Dokümanı sunuldu.

Aralık 2011

23.12.2011 tarihinde Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Teklifi için Hibe Anlaşması imzalanarak, karşılıklı imza sürecini tamamlayan ilk ülke Türkiye oldu.

Mayıs 2011

Birinci Ortaklık Asamblesi Barselona, İspanya'da gerçekleştirildi. PMR, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 uygulayıcı ülkenin program kaynaklarına erişimini onayladı.

Proje Teklif Belgesinin çalışılması amacıyla 350 Bin ABD Doları olarak belirlenmiş olan hazırlık bütçesinin serbest bırakılmasına karar verildi.

Nisan 2011

Türkiye "PMR Ortaklık Asamblesi"ne üye olarak kabul edildi.