Dünya Bankası ve PMR Türkçe Raporlar

Uygulamada Emisyon Ticareti: Tasarım ve Uygulama El Kitapçığı

Rapor düşük maliyetli emisyon azaltımı sağlayacak politikaların oluşturma sürecine destek olması amacıyla hazırlanmıştır. Emisyon ticaret sistemlerinin (ETS) çalışma mantığını açıklamakta ve 10 aşamalı ETS tasarlama süreci ortaya koymaktadır. Her aşama, politikanın başlıca özelliklerini şekillendirecek bir dizi karar veya eylemi kapsamaktadır. Ayrıca kavramsal analizleri ve dünyada uygulanmakta olan ETS’ler hakkında detaylı bilgileri içermektedir.

Karbon Fiyatlandırması Durum ve Eğilimleri – 2015

Rapor, ulusal ve bölgesel ya da şehir bazında girişimler dâhil olmak üzere, dünya çapında mevcut ve gelişmekte olan karbon fiyatlandırma araçlarına ilişkin güncel bir inceleme sunmaktadır. Ayrıca, mevcut kurumsal karbon fiyatlandırma araçlarına da genel bir bakış sağlamaktadır. İklim diyaloglarında ele alınan çeşitli konuları daha iyi yansıtmak amacıyla hazırlanan bu rapor, rekabetçilik, karbon kaçağı ve bunların karbon fiyatlandırma araçları üzerindeki etkilerini de analiz etmektedir.

Karbon Fiyatlandırması Durum ve Eğilimleri – 2014

Dünya Bankası tarafından 2014 yılında hazırlanan bu rapor, küresel bir bakış açısı ile karbon fiyatlandırma eğilimlerini analiz etmekte ve hayata geçirilen uygulamaların gelişimini incelemektedir. Raporun odak noktasında dünyadaki güncel gelişmeler ve büyüyen tecrübelerden edinilen dersler bulunmaktadır.

Karbon Kaçağı

Dünya Bankası tarafından 2014 yılında hazırlanan bu rapor, küresel bir bakış açısı ile karbon fiyatlandırma eğilimlerini analiz etmekte ve hayata geçirilen uygulamaların gelişimini incelemektedir. Raporun odak noktasında dünyadaki güncel gelişmeler ve büyüyen tecrübelerden edinilen dersler bulunmaktadır.