Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Kapanış Toplantısı

12 ve 13 Aralık tarihlerindeki iki günlük kapanış ve kapasite oluşturma konferansıyla, Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi bünyesindeki ilk analitik rapor çalışması sonuçlandırılmıştır. Proje konsorsiyumu, konferansın birinci gününde çalışmanın sonuçlarını sunmuşlardır. Proje lideri Maarten Neelis, düşük karbonlu Türkiye için iklim politikalarında emisyon ticaretinin rolüne ilişkin bir tanıtım yapmış, ardından ETS için muhtemel yasal ve kurumsal dayanaklara dair sunumlar gerçekleşmiştir. Öğle oturumunda, kamu ve özel sektörden yaklaşık 125 temsilcinin bulunduğu bir dinleyici kitlesine “Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi” bileşeninde geliştirilmiş olan, Türkiye’de ETS’nin muhtemel tasarımı konulu sunum yapılmış, ardından katılımcılarla etkileşimli bir tartışma düzenlenmiştir.

Toplantının ikinci günü ise, Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Karbon Hareketi Ortaklığı (ICAP), Vivid Economics’den uzmanlar, AB ve diğer ülkelerde uygulanan emisyon ticaret sistemlerinin nasıl kurgulandıkları, yaşanan zorluklar, edinilen dersler ve Türkiye için önerilerin yanı sıra; karbon kaçağı konusunda deneyimlerini paylaşmıştır. Ayrıca, ülkemizde uygulanması durumunda, ETS’den etkilenebilecek tesislere yol gösterici olması açısından da Avrupa’da faaliyet gösteren elektrik, çimento ve demir-çelik sektörlerinden temsilciler kendi sektörlerinde ETS’ye uyum çalışmaları hakkında bilgiler vermiştir.

Etkinlikte yapılan sunumlara ve fotoğraflara ulaşmak için buraya tıklayınız.