Ülkeler, kendi Ulusal Katkılarını (NDC) hayata geçirme yönünde sağlam adımlar atıyor

Paris Anlaşması kapsamında taraf ülkeler, Ulusal Katkılarını (NDC) uygulamaya yönelik taahhütte bulunmuşlardır. Bu amaçla ulusal NDC uygulama planları geliştirmeleri, sektör eylem planları hazırlamaları, NDC ve Ulusal Adaptasyon Planları (UAP) arasında bir sinerji oluşturmaları gerekecektir. Ulusal Katkının uygulamaya geçirilmesi, her ülkenin kendi şartlarına göre özel bir plan dahilinde mümkün olabilecektir ve bunun için var olan stratejiler, planlar ve kapasitelerden faydalanılması gerekmektedir. Ardından, buna bağlı olarak faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceği ve başarı elde edileceği belirlenmelidir.

Gelişmekte olan ülkelerin Ulusal Katkılarını başarılı şekilde hayata geçirmelerine destek olmak üzere İklim ve Kalkınma Bilgi Ağı (CDKN), Ricardo Energy & Environment ile birlikte Ulusal Katkının Uygulamaya Geçirilmesine yönelik Hızlı Başlangıç Rehberi hazırlamıştır. Bu Rehbere ek olarak, ülkelerin uygulama planlarına dahil edebilecek faaliyetlerin detaylarının yer aldığı bir Referans Kılavuz da bulunmaktadır. Bu faaliyetler; idare, azaltım, adaptasyon, finans ve izleme, raporlama & doğrulama (İRD) başlıklarıyla beş ayrı modül altında toplanmıştır.

Rehber ve Referans Kılavuzunun amacı, ulusal ve bölgesel/yerel düzeyde politika yapıcılara, geliştirme ortakları ve uygulayıcılara Ulusal Katkıların hayata geçirilmesi konusunda destek sağlamaktır. Ulusal Katkının başlıca stratejik hedeflerinin tanımlandığı hazırlık aşamasıyla başlayarak, Ulusal Katkı uygulama planının geliştirilmesi ve sonuçların teslim edilmesini de içeren bir yol haritası çizmektedir. Bu sürecin temel unsurları aşağıda gösterilmiştir.

Rehber ve referans kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.